Instruktion i klubben

Efter flere forskellige forsøg med instruktion, er vi nu nået frem til en model som jeg håber vi kommer til at benytte fremover.
De spillere som har givet tilsagn om at være med er blevet fordelt således:

Gruppe 1:
Erling Thomsen, Torur Andreassen og Jess Madsen

Gruppe 2:
Vibeke Nederby – Kirsten Kirt Hansen

Gruppe 3:
Dorthe Lauridsen – Michael Høiberg

Gruppe 4:
Carl Nicolajsen, Hans Aage Jørgensen og Aage Pedersen.

Deltagerne i den enkelte gruppe får instruktion samlet, sådan at vi kun vil være 2 eller 3 hver gang.

Fremtidige datoer aftales med de enkelte grupper hver for sig.

Der vil også være mulighed for, at jeg aftaler individuel instruktion ind i mellem, hvis nogen i grupperne har behov for det eller er interesseret i noget mere.