Nye Corona retningslinjer

Kære medlemmer.
Til alle landets billardklubber: Brøndby 26.oktober 2020
Følgende regler er gældende fra i dag d.26.oktober til i første omgang 25.november 2020. Reglerne kan løbende ændres i dette tidsrum.
Mødet med DIF i dag afklarede følgende punkter, som vil være gældende fra dags dato for alle danske billardklubber:
Der må maksimalt være 10 personer tilstede i klublokalet på én gang
Der må maksimalt være 50 personer UNDER 21 år i klublokalet på én gang f.eks. til ungdomscupper og der må samtidig være det “nødvendige” antal voksne over 21 år for at kunne gennemføre cuppen ansvarligt.
I klubber med separate lokaler til disciplinerne som f.eks. Bristol Odense, må der være 10 personer i hvert af lokalerne og der må ikke cirkuleres imellem lokalerne. N.B. Denne regel kan være forskellig fra politikreds til politikreds, hvorfor klubber, som ønsker at benytte denne mulighed, først skal afklare dette med det lokale politi.
Der er ikke krav om mundbind, hvis der ikke er offentlig adgang til lokalet. Hvis man skal være medlem for at spille i klubben, er der ikke offentlig adgang
Rent praktisk kan man lave en tidsplan, hvor 10 personer kan være i lokalet fra eksempelvis kl.16-18, andre 10 fra kl. 18-20 og igen andre 10 fra kl. 20-22 osv. På den måde kan alle komme til at spille billard.
Med hensyn til gennemførelsen af turneringerne, er følgende gældende:
Alle turneringer med mere end 10 deltagere aflyses eller udsættes indtil videre: Det gælder tours, Ladiescupper, Seniorcupper, og DM´er og andre turneringer med mere end 10 deltagere.
Andre turneringer med højst 10 deltagere kan gennemføres såsom holdturneringer, individuelle turneringer m.v.
Det kan blive nødvendigt at flytte en del kampe til andre spilledage (f.eks. hverdage) for at kunne gennemføre alle kampe. Dette aftales internt imellem de spillende klubber.
Lørdag-Søndag spilles der kl.10, 14 og evt.18 – igen med maks. 10 personer tilstede i lokalet. Hvilke holdkampe, der afvikles hvornår, bestemmes ud fra reglerne i TU-reglementet om, at det højst rangerende hold har førsteret til at bestemme tidspunkt. (f.eks. har en 3.div kamp førsteret i forhold til en serie 2 kamp).
Hvis der er mindre end 3 kampe samme dag, kan tidspunkterne ændres eksempelvis ved 2 kampe til kl.11 og kl.15.
Udover ovenstående nye forholdsregler skal alle de tidligere gældende forholdsregler omkring afstand, afspritning, intensiv rengøring imellem kampene og at hoste/nyse i ærmet i stedet for i hånden, overholdes.
Til sidst opfordres alle klubber og spillere til at bruge den sunde fornuft og overholde reglerne til punkt og prikke samt være venlige og imødekommende overfor hinanden og hjælpe de ældre og svagelige.
Reglerne kan løbende blive ændret eller opdateret i forhold til udviklingen af epidemien samt ved nye forholdsregler/påbud fra myndighedernes side.
Ved uovensstemmelser omkring turneringsafviklingen er TU højeste myndighed og afgør tvister og spilletidspunkter, hvis ikke holdene/spillerne indbyrdes kan blive enige.