Generalforsamling 2021

Generalforsamling afholdes tirsdag den 25. maj 2021 i klubben kl. 19.00
Dagsorden iflg. klubbens love:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Valg af stemmetæller.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Kassereren gennemgår regnskabet.
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  Jesper Jørgensen – modtager genvalg
  Jimmy Lauridsen – modtager genvalg
 6. Valg af suppleant til bestyrelse.
  På valg er Søren Melin
 7. Valg af revisor. På valg er Leo Hansen
 8. Valg af suppleant. På valg er Torben Nedergaard
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes på e-mail til formanden Jesper Jørgensen, formand@orbaekbillard.dk, eller afleveres skriftligt til et af bestyrelsesmedlemmerne senest 7 dage før.