Ny fast klubaften

Med baggrund i både forespørgsler og især med baggrund i den store succes vi har haft med Åbent Hus/Sommeraktivitet, de sidste to onsdage, hvor der allerede nu er 6-8 personer som har vist interesse, har bestyrelsen på møde den 12. august besluttet at etablere en fast klubaften om tirsdagen. Primært for at give vores nye interesserede medlemmer en mulighed for at komme i klubben og med en rimelig garanti for at møde andre medlemmer og have nogen at spille med.
Vi håber flere af vore nuværende medlemmer også vil benytte sig af muligheden for at komme tirsdag aften, så vi kan få en god start på denne faste klubaften. Er der interesse for det, kan der evt. åbnes op for endnu en klubaften, onsdag eller fredag, for dem der evt. ikke har mulighed for at komme tirsdag aften. Det tager vi op hvis det viser sig at være aktuelt.

Vi starter den faste klubaften op tirsdag den 24. august, hvor der vil mulighed for at både nye og øvrige medlemmer kan få udleveret nøgle til klubben, hvis man ikke har fået det endnu.