Generalforsamling 2021

Generalforsamling afholdes tirsdag den 25. maj 2021 i klubben kl. 19.00Dagsorden iflg. klubbens love: Valg af ordstyrer. Valg af stemmetæller. Formanden aflægger beretning. Kassereren gennemgår regnskabet. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg...