Indmeldelse i Ørbæk Billard Klub
Vi skal gøre opmærksom på, at ved indmeldelse i klubben, skal du samtidig give samtykke til, at dine persondata opbevares i klubben og bliver benyttet i forbindelse med din eventuelle deltagelse i turneringer, aktiviteter og i forbindelse med udsendelse af kontingent.

I den forbindelse vil der blive udleveret liste til øvrige spillere, så de kan kontakte andre spillere hvis der mangler en reserve, dommer eller lign.

Listen vil ligeledes være tilgængelig i klubben ved opslag samt på vores hjemmeside.
Listen vil indeholde dit navn, tlf. nummer, evt. e-mailadresse samt dit gennemsnit.
Du giver desuden samtykke til, at foto taget i klubben, hvor du er part, kan blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og/eller på klubbens Facebookside, som en del af vores PR og omtale af aktiviteterne.

(Passive medlemmer kan ikke deltage i stævner og turneringer eller benytte klubbens billardborde i det daglige, men må meget gerne deltage i klubbens sociale aktiviteter, hvor spil på bordene er indbefattet, samt i forbindelse med andre aktiviteter i klubben)

Gebyr for at deltage i turneringer opkræves sammen med kontingent eller særskilt.