Indmeldese Ørbæk Billard Klub

Indmeldelsesblanket

Pr. 1. juni 2023

Vi skal gøre opmærksom på, at ved indmeldelse i klubben, skal du samtidig give samtykke til, at dine persondata opbevares i klubben og bliver benyttet i forbindelse med din eventuelle deltagelse i turneringer, aktiviteter og i forbindelse med udsendelse af kontingent. Du giver desuden samtykke til foto /streaming taget i klubben, hvor du er part, kan blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og/eller på klubbens Facebookside, som en del af vores PR og omtale af aktiviteterne.

Fornavn og efternavn: _________________________________________________

Adresse, postnr. og by: _______________________________________________________

Mobil tlf:______________Fastnet tlf____________  

Mail :___________________________

Fødselsdato og år: __________________________

Tidligere medlem af anden billardklub: _______________________________________

Jeg ønsker medlemskab som:

Seniormedlem over 60 år: (Kontingent er kr. 175,- pr. kvartal)         Sæt kryds: _______

Medlem 18 – 60 år: (Kontingent er kr. 250,- pr. kvartal)                   Sæt kryds: _______

Unge under 18 år: (Kontingent er kr. 175,- pr. kvartal)                      Sæt kryds: _______

Førtidspensionist  (kontingent 175 kr pr kvartal)                                  Sæt kryds.________

Medlemmer betaler licens til turneringer.

Der udleveres nøgle til klubben, mod betaling af Nøgledepositum på 300 kr. Kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne for at få udleveret nøgle.

________________________________________       __________________

Underskrift og dato