INDMELDELSE

Her kan du hente vores velkomstfolder til nye medlemmer.

Har du lyst til at melde dig ind med det samme, kan du gøre det her via vores indmeldelses formular. Alle nye medlemmer spiller gratis frem til førstkommende kontingentbetaling.

Klik her for melde dig ind online

Vi skal gøre opmærksom på, at ved indmeldelse i klubben, skal du samtidig give samtykke til, at dine persondata opbevares i klubben og bliver benyttet i forbindelse med din eventuelle deltagelse i turneringer, aktiviteter og i forbindelse med udsendelse af kontingent. I den forbindelse vil der blive udleveret liste til øvrige spillere, så de kan kontakte andre spillere hvis der mangler en reserve, dommer eller lign. Listen vil ligeledes være tilgængelig i klubben ved opslag samt på vores hjemmeside. Listen vil indeholde dit navn, tlf. nummer, evt. e-mailadresse samt dit gennemsnit. Du giver desuden samtykke til, at foto taget i klubben, hvor du er part, kan blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og/eller på klubbens Facebookside, som en del af vores PR og omtale af aktiviteterne.

Seniormedlem over 60 år: (Kontingent er kr. 175,- pr. kvartal)
Seniormedlem 18 – 60 år: (Kontingent er kr. 250,- pr. kvartal)
Unge under 18 år: (Kontingent er kr. 175,- pr. kvartal)
Passivt medlem: (Kontingent er kr. 200,- pr. år)                                                     
(Passive medlemmer kan ikke deltage i stævner og turneringer eller benytte klubbens billardborde i det daglige, men må meget gerne deltage i klubbens sociale aktiviteter, hvor spil på bordene er indbefattet, samt i forbindelse med andre aktiviteter og besøg i klubben)

Gebyr for at deltage i turneringer opkræves sammen med kontingent eller særskilt.