INDMELDELSE

Vi skal gøre opmærksom på, at ved indmeldelse i klubben, skal du samtidig give samtykke til, at dine persondata opbevares i klubben og bliver benyttet i forbindelse med din eventuelle deltagelse i turneringer, aktiviteter og i forbindelse med udsendelse af kontingent. I den forbindelse vil der blive udleveret liste til øvrige spillere, så de kan kontakte andre spillere hvis der mangler en reserve, dommer eller lign. Listen vil ligeledes være tilgængelig i klubben ved opslag samt på vores hjemmeside. Listen vil indeholde dit navn, tlf. nummer, evt. e-mailadresse samt dit gennemsnit. Du giver desuden samtykke til, at foto taget i klubben, hvor du er part, kan blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og/eller på klubbens Facebookside, som en del af vores PR og omtale af aktiviteterne.

Seniormedlem over 60 år: (Kontingent er kr. 175,- pr. kvartal)
Seniormedlem 18 – 60 år: (Kontingent er kr. 250,- pr. kvartal)
Unge under 18 år: (Kontingent er kr. 175,- pr. kvartal)
Passivt medlem: (Kontingent er kr. 200,- pr. år)                                                     
(Passive medlemmer kan ikke deltage i stævner og turneringer eller benytte klubbens billardborde i det daglige, men må meget gerne deltage i klubbens sociale aktiviteter, hvor spil på bordene er indbefattet, samt i forbindelse med andre aktiviteter og besøg i klubben)

Gebyr for at deltage i turneringer opkræves sammen med kontingent eller særskilt.